Nabídka Tvorba textů

Napíšu text dle Vašeho zadání. Může se jednat o článek pro online magazín, příspěvek na blog, email, referát, esej, popisky produktů.

Jsem jednadvacetiletý student Univerzity Karlovy v Praze a psaní se věnuji již od základní školy. Své zkušenosti čerpám z psaní pro online magazíny, na jejichž obsahu jsem se v minulosti podílel, či stále podílím.

Jelikož velkou část mého studia tvoří rešerše a psaní, nebráním se ani textům na témata, které nepatří mezi má nejsilnější. Jsem schopen dohledat si informace z relevantních zdrojů, jak českých, tak zahraničních.

Informace
70 Kč
nereaguje
neprodává
nenakupuje
0
odevzdal 0 z 0 posledních zakázek